Suudi Arabistan ve
banner615
 Dünya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonu konuşuyor. Peki uzun yıllardan sonra ortaya çıkan Suudi Arabistan Ordusu gerçekten bir ordu mu? Hangi geleneğe dayanıyor? Nasıl bir eğitim alıyor? Odatv'de yayınlanan haber bu sorulara cevap veriyor.

İşte Odatv'de yayınlanan haber:

"Suu­di Ara­bis­ta­n'­ın si­lah­lı gü­cü ne­re­dey­se ta­ma­men özel as­ke­ri en­düs­tri­nin kon­tro­lün­de. Ame­ri­kan özel kuv­vet­le­rin­den (U.S. Spe­ci­al For­ces) "e­mek­li­" 1500 su­bay "Vin­nel­l" şir­ke­ti al­tın­da, yıl­lık 800 mil­yon do­lar­lık bir söz­leş­mey­le ça­lı­şı­yor.

Ke­za BDM, Suu­di Ara­bis­tan or­du­su­na lo­jis­tik, eği­tim, is­tih­ba­rat ve kap­sam­lı da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­yor. "Cab­le and Wi­re­les­s" kontr-te­rör eği­ti­min­den; "Bo­oz-Al­len Ha­mil­to­n" harp aka­de­mi­sin­den; SA­IC do­nan­ma­dan; "O­'Ga­ra­" ise kra­li­yet ai­le­si­nin gü­ven­li­ğin­den so­rum­lu.

"KİRALIK ASKERLER BÜYÜK DEVLETLERİN GÖRÜNMEYEN GERÇEĞİ"

Kısacası Suudi Arbistan Ordusu bölgede ABD'nin gölgesinden başka bir şey değil. İran'a karşı Yemen'de bir tür vesayet savaşı sürdürüyor. Kiralık askerler büyük devletlerin görünmeyen gerçeği.

Şöyle anlatalım...

Dün­ya­nın en bü­yük in­şa­at ve ener­ji şir­ket­le­rin­den Hal­li­bur­to­n'­un, baş­ta ABD ol­mak üze­re kimi ül­ke­le­rin em­ri­ne ver­di­ği "ki­ra­lık or­du­su­" var: BRS (Brown&Ro­ot Ser­vi­ce)…

Bos­na­'da, Hır­va­tis­ta­n'­da, Ma­ke­don­ya­'da, Af­ga­nis­ta­n'­da, Ira­k'­ta, So­ma­li­'de vs. gö­rev yap­tı.

"HALLIBURTON'UN DOKUNULMAZLIĞI..."

Da­ha çar­pı­cı ol­ma­sı için sa­nı­rım me­se­le­nin fi­nans bo­yu­tu hak­kın­da bir bil­gi da­ha ve­re­lim:

Salt Ira­k'­ta­ki hiz­met­le­ri için Hal­li­bur­to­n'­un "ki­ra­lık or­du­su­na­" öde­nen pa­ra, AB­D'­nin 1991 yı­lın­da Kör­fez Sa­va­şı için yap­tı­ğı har­ca­ma­nın üç ka­tıy­dı. (Sa­de­ce 2007'de­ki ra­kam 151 mil­yar do­lar idi.) Öde­nen pa­ra ka­mu­oyu­na yan­sı­yın­ca göz­ler bir dö­nem Hal­li­bur­to­n'­un yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı ya­pan baş­kan yar­dım­cı­sı Dick Che­ne­y'­e çev­ril­di.

Fa­kat bi­li­nir ki AB­D'­de Hal­li­bur­to­n'­un do­ku­nul­maz­lı­ğı var­dır!

"2007'DE 180 BİN KİRALIK ORDU MENSUBU VARDI"

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ra­po­ru­na gö­re, 2007'de Ira­k'­ta bu­lu­nan "ki­ra­lık or­du­" men­su­bu 180 bin­di! (ABD Or­du­su sa­yı­sı ise 160 bin.)

De­nir ki, Ira­k'­ta bu­lu­nan es­ki İn­gi­liz SASko­man­do sa­yı­sı, mev­cut SAS bir­li­ğin­den faz­lay­dı!

Ira­k'­ta kaç "ki­ra­lık or­du­" var­dı ve men­sup­la­rın­dan kaç ki­şi öl­dü bun­lar ha­la bi­lin­mi­yor. Irak sa­va­şı­nın en ka­ran­lık (Ebu Ga­rip Ce­za­evi gi­bi) kı­sım­la­rın­da hep bu özel şir­ket­le­rin adı geç­ti.

Kısacsı Suudi Arabistan Ordusu sadece Suudi Arabistan Ordusu değildir."

banner530
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner532