Yazarın Makaleleri
Kırılgan devletin egemenlik sorunu
İki kutuplu dünya çok kutupluluğa doğru evrilirken, batı emperyalizmi dünya devletlerini yeniden sınıflandırdı. Devletler 'demokratik” olan ve olmayan şeklinde ayrıldı. Demokratik olmayan devletler de batık/başarısız (failed) devletler,...
Parti devleti
Sabahları bisiklet sürerken Devlet teorisini düşünmeye devam ediyorum. Herkesin günde en az bir saat Devlet'i düşünmesi gerekir. Şahsen ben hükümet ile Devlet'in aynı şey olmadığını, birincisinin seçimlerle değiştiğini fakat...
Devletin gizli işleri
Her devletin gizli işleri vardır. Kanunla kurulan resmî istihbarat örgütleri yasaların işlemediği alacakaranlık kuşağında görünmez adamlarıyla, gizli para kaynaklarıyla faaliyet gösterir. Devlet gizli hedeflerine ulaşmak için her şeyi...
Kaosa doğru giderken
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemi Danıştay 10. Daire'de reddedildi. Üç hâkim Saray'ın kararını hukuka uygun bulurken, iki hâkim Saray'ın   Anayasa'da yer alan...
Büyük tehlike
Türkiye gibi durduk yerde başını bu kadar belâya sokan ikinci bir ülke yoktur. Devlet'in son kırk yıldır geçirdiği evrim bugüne kadar geliştirilen devlet teorilerinin hiçbiriyle açıklanamaz. Mevcut duruma 'devlet krizi” demek bile...
Tukidides tuzağı
Kapitalizmin dönemsel (devrevî) krizleri savaşlara yol açar. Ekonomisi büyüyen, daha fazla enerji kullanan güçler yeni pazarlara ulaşmak, fosil yakıt kaynaklarını ele geçirmek, ticaret yollarını denetlemek için önce silahlanırlar, sonra...